Rīkkopas mērķis ir iepazīstināt un mācīt pieaugušo izglītotājus un vadītājus, kā:

 • Uzlabot savas mācīšanas spējas, uzsvaru liekot uz digitālā satura izmantošanu kopā ar izglītojamajiem;
 • Izmantot un pielāgot digitālos mācību resursus,  lai nodrošinātu izglītojamo vajadzības un palielinātu viņu pārliecību par savu digitālo kompetenci.

Zemāk jūs redzēsiet 3 ceļvežus, lejupielādējiet un pārlūkojiet katru unikālo ceļvedi bez maksas!


LABAS PRAKSES CEĻVEDIS


Publikācijā ir ietvertas 12 labās prakses, ko identificējuši projekta partneri, tostarp Beļģija, Dānija, Latvija, Spānija, Īrija un Apvienotā Karaliste.

Publikācijai ir pievienots ceļvedis, kurā ir 10 bezmaksas rīki/lietotnes, kas ir visnoderīgākās pieaugušo izglītībai, izceļot to stiprās puses.

Good Practice Guide – LV

DIGITĀLO RESURSU CEĻVEDIS


Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti 10 bezmaksas rīki/lietotnes, kas ir visnoderīgākās pieaugušo izglītībai, izceļot to stiprās puses.

Atlases kritēriji ietvēra:

 • Tie, kas aptvēra vairāk nekā vienu Digicom sistēmas jomu
 • Tie, kas darbojās vairākās valodās (īpaši projekta valstu valodās)
 • Tie, kas īpaši paredzēti sievietēm, migrantiem vai atstumtām grupām
 • Rokasgrāmatā ir iekļautas arī saites uz citiem projektiem, kas izceļ rīkus pieaugušo izglītības atbalstam.
Digital Resources – LV

“MĀCĪT DIGITĀLI”  RĪKU IZPĒTE.


Šajā ceļvedī ir veikts pētījums par šādām tēmām:

 • DIGITĀLĀS MĀCĪBAS – Digitālās komunikācijas apgūšanas nozīme mūsdienu sabiedrībā;
 • ATVĒRTO RESURSU PIEEJAMĪBA – digitālo rīku izmantošana un nozīme izglītībā;
 • PANORAMAS SKATS – tēmu organizēšana, uz kurām fokusējas atlasītajos dokumentos, atvieglojot sākotnējo analīzi;
 • LABĀ PRAKSE pieaugušo digitālās kompetences paaugstināšanai;
 • “MĀCĪT DIGITĀLI” FOKUSGRUPAS METODIKA.
Toolbox – EN